Sleepreclame

Een tekst van onze standaardkarakters is bij de vliegprijs inbegrepen!

De prijs van een vlucht bestaat uit de totale vliegtijd maal de uurprijs plus een startgeld. Het startgeld is afhankelijk van diverse factoren (tussen €69 en €115), het vliegtarief is vanaf €360 per uur.
Vluchten van 4 uur ontvangen een aantrekkelijke korting.
Voor contracten voor meerdere vluchten gelieve u kontakt met ons op te nemen.
Indien een vlucht niet door kan gaan (b.v door het weer), dan wordt in overleg met u een andere datum of tijdstip vastgesteld of vervalt de vlucht in zijn geheel zonder kosten voor u.


De éénmalige prijs van een speciaaldoek is gebaseerd op het oppervlak en de bewerkelijkheid.
Ter indicatie: het kleinste speciaaldoek (4m2 voor toepassing als logo in een standaardlettertekst) kost €95 per m2.
Het grootste speciaaldoek kan 120m2 zijn en kost (afhankelijk van de bewerkelijkheid) €26,00 tot €32,00 per m2.
De minimale grootte van deze doeken wordt bepaald door de te vermelden boodschap en de eis van lees / herkenbaarheid. Bij deze doeken hoort nog het sleeptuig met een prijs van €55 per strekkende meter hoogte van het doek. Deze doeken zijn eigendom van de opdrachtgever, gaan zeer vele vluchten mee en wij houden ze gratis in opslag tot 2 jaar na het laatste gebruik.

Alle genoemde prijzen zijn all-in exclusief 19% BTW (prijswijziging voorbehouden).